Bluerise statement to the public

Delft, May 1st 2019

We have difficult news to share with you. Earlier today we filed for ‘suspension of payments/surseance van betaling’ due to the inability to pay the employees and creditors of the company. The delay in the projects and the longer than expected time to raise the investment necessary stretched the cash situation of the company to an unsustainable position. As part of the process the court will appoint an administrator with the aim to assess a possible way forward for the company.

The complete Bluerise team (shareholders and staff) still believe firmly in the need to develop further and implement Ocean Thermal Energy technologies as an essential part of the future sustainable energy mix, with its baseload capabilities and good match with a rapidly growing energy market.

Even under these adverse circumstances we remain hopeful that our projects and plans will someday be realized. Bringing an innovation as important as this one to market has turned out to be a significant challenge. Nonetheless, the ever increasing support we have received in the past 9 years since Bluerise was established gives us confidence that our vision of many OTEC plants around the world still can and will be realized.

We thank everyone for all the support we have received. In the days and weeks ahead we will try to keep everybody informed as well as we can.

Bluerise management and team

————————–

Delft, 1 mei 2019

Wij hebben moeilijk nieuws om met u te delen. Eerder vandaag hebben we surseance van betaling aangevraagd voor Bluerise omdat we niet langer in staat zijn om de werknemers en crediteuren van het bedrijf te betalen.

Vertragingen van onze projecten en de langer dan verwachte doorlooptijd voor het aantrekken van een investeerder hebben geresulteerd in een onhoudbare liquiditeitspositie van de onderneming. In het kader van het proces zal de rechtbank een bewindvoerder aanwijzen met als doel een mogelijke weg voorwaarts voor de onderneming te vinden.

Het hele Bluerise team (aandeelhouders en medewerkers) gelooft onverminderd in de noodzaak om thermische energie uit de oceaan verder te ontwikkelen en te realiseren. Wij geloven dat het een essentieel onderdeel van de toekomstige duurzame energiemix zal zijn, met zijn continue productiecapaciteit en als goede match met een snel groeiende energiemarkt.

Zelfs onder deze ongunstige omstandigheden blijven we hoopvol dat onze projecten en plannen op een dag zullen worden gerealiseerd. Het is een grote uitdaging gebleken om een zo belangrijke innovatie als deze op de markt te brengen. Niettemin, de steeds toenemende steun die we hebben ontvangen in de afgelopen 9 jaar sinds Bluerise werd opgericht geeft ons het vertrouwen dat onze visie van vele OTEC centrales over de hele wereld nog steeds kan en zal worden gerealiseerd.

Wij danken iedereen voor alle steun die wij hebben gekregen. In de komende dagen en weken zullen we proberen om iedereen zo goed als we kunnen op de hoogte te houden.

Bluerise management en team

Let's make it happen

We like to work with you to offer you a turnkey solution. Our team of engineers and experts, combined with our partnerships with top engineering and construction companies and research institutes provide the necessary experience to execute and deliver successful projects.

image
http://www.bluerise.nl/wp-content/themes/blake/
http://www.bluerise.nl//
#0071BC
style2
default
Loading posts...
/home/blue2017/domains/bluerise.nl/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
http://www.bluerise.nl/wp-content/themes/blake
on
no
off
on
off